Ako poistiť auto na dovolenku

Máte namierené na dovolenku do zahraničia alebo aj tu na Slovensko? Do úvahy prichádzajú tri tipy poistenia a to povinné zmluvné, havarijné a cestovné poistenie. PZP kryje iba škody spôsobené Vami a hlavne nie Vám. Ak sa chcete poistiť v pravom slova zmysle zvážte havarijné poistenie.

Vo väčšine prípadov ponúkajú slovenské poisťovne celoročné KASKO havarijne poistenie. Krátkodobé poistenie pre prípad dovolenky je možné získať iba v niektorých z poisťovní. Prakticky to znamená iba vybavenie akejsi technickej asistencie po dobu niekoľkých dní.

Čo kryje havarijné poistenie na dovolenke:

 1. škody, ktoré sú nezavinené aj zavinení vami, jedná sa buď o čiastočnú škodu alebo úplnú teda totálnu (totálka)
 2. živly ako krúpy, búrky, povodne, požiar, padajúce skaly, padajúce časti lietadiel, ale aj vandalizmus
 3. poškodenie čelného skla a ostatných skiel
 4. ukradnutá batožina
 5. poškodenie kolies z dôvodu výtlkov
 6. krádež
 7. zdravotné ujmy posádky vozidla

Dôležitým ukazovateľom kvality poistenia je aj poistný limit. Tie môžu byť limitované a tak sa Vám môže stať, že Vás škodu preplatia iba do určitej výšky, ktorá nemusí byť postačujúca na opravu škody.

Cena havarijného poistenia záleží od hodnoty vozidla, jeho výbavy, ročníku výroby, výkonu, od škodovej histórie vlastníka vozidla, ale aj od poistného krytia ktoré si vyberiete. Cenu ovplyvní aj výška spoluúčasti.

Ktoré poisťovne ponúkajú havarijné poistenie na dovolenku?

Ponúkajú ho prakticky všetky slovenské poisťovne, menovite:

 • Allianz
 • AXA
 • ČSOB
 • Genertel
 • Groupama
 • Generali
 • Kooperativa
 • Komunálna poisťovňa
 • Union
 • Uniqa
 • Wustenrot

Vybavenie  online

V dnešnej dobe ponúkajú rôzne kalkulačky online porovnania KASKO poistenia od všetkých poisťovní. V porovnaní okrem ceny samozrejme nechýbajú ani ďalšie údaje ako šírka krytia alebo spoluúčasť. Poistenie môžete rovno uzavrieť cez internet hneď po porovnaní a výbere najvýhodnejšej poistky pre vašu cestu do zahraničia na dovolenku.

Zdroj: https://www.poistit.sk/

Najnižší úrok neznamená aj najvýhodnejšiu pôžičku

najnižší úrok

Nízka úroková sadzba vyvoláva vo väčšine prípadov nadšenie a je to presne to, čo ľudia hľadajú. Málokto si ale uvedomí, že neplatí jednoduchá rovnica, že ak je úrok nízky, je pôžička automaticky aj výhodná. Do hry vstupuje oveľa viac podmienok a možno budete prekvapení, že aj niektoré nefinančné môžu ovplyvniť jej výhodnosť.

Čo je úrok a od čoho závisí

Pod pojmom úrok sa myslí odmena pre poskytovateľa financií za ich požičanie. Ide o sumu, ktorú treba prirátať k samotnej výške pôžičky, čiže k istine. Istina je poskytnutý úver, pričom výška istiny sa pri klasickom splátkovom úvere mení priebežne v čase.

Úroková sadzba je vyjadrená percentuálne a závisí od:

 • bonity dlžníka, pričom do tejto bonity vstupuje najmä úverová história a riziko nesplatenia úveru v budúcnosti podľa rôznych ukazovateľov
 • výšky príjmu, kde vyšší príjem znamená väčšinou lepšie hodnotenie dlžníka a preto má aj nižší úrok, toto ale nemusí platiť automaticky všade
 • typu úveru, obvykle bankové a väčšie spotrebné či hypotekárne úvery majú nižší úrok, lepšiu úrokovú sadzbu môžete získať aj pri účelových pôžičkách
 • individuálnych podmienok poskytovateľa, niektorí majú lepší úrok pri zaistenej pôžičke s ručením alebo ručiteľom alebo pri dlhšej splatnosti

Pri požiadaní o pôžičku poskytovateľ na základe spomínaných parametrov stanoví pre každého žiadateľa úrokovú sadzbu. Tá zohľadňuje viacero individuálnych premenných. Počas splácania sa už úrok nemení a zostáva rovnaký, rovnako ako aj výška splátky pôžičky. Úrok ale nevyjadruje automaticky aj celú sumu preplatenia pôžičky.

Ktoré ďalšie podmienky ovplyvnia výhodnosť pôžičky

Ako získať najvýhodnejšiu pôžičku? Okrem úrokovej sadzby sa treba zamerať na celkovú sumu, ktorú budete musieť vrátiť. Počítať by ste mali aj s možnosťou úpravy splátkového kalendára, či už predčasným splatením alebo mimoriadnymi splátkami.

Tieto 4 podmienky a parametre majú tiež svoj vplyv:

Poplatky a poistenie: Veľký vplyv na výhodnosť alebo nevýhodnosť pôžičky majú súvisiace poplatky. Ide hlavne o poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za administráciu pôžičky počas jej splácania a poplatky súvisiace s prípadným omeškaním. Navýšiť celkovú sumu, ktorú budete musieť zaplatiť v súvislosti s úverom, môže aj jeho poistenie.

Doba splácania: Čím dlhšie budete pôžičku splácať, tým viac ju preplatíte. Dôvod? Viac splátok a dlhšia doba splatnosti síce znamenajú zníženie mesačnej splátky, zároveň ale aj viac zaplatených úrokov. Úroky sa totiž počítajú zo zostatku istiny a čím pomalšie bude istina klesať, tým viac zaplatíte spolu na úrokoch. Preto treba čo najkratšiu splatnosť.

Úprava splátky a predčasné splatenie: Budete môcť v budúcnosti úver jednorazovo splatiť? Ak áno, za akých podmienok? Budú tam nejaké sankcie? A čo v prípade, ak sa vám naopak vyskytnú nečakané výdaje a budete musieť splátky odložiť alebo znížiť? Hrozia v tomto prípade nejaké sankcie? Zistite si to, ovplyvní to tiež výhodnosť pôžičky.

Dokladovanie účelu: Ak viete už vopred, na čo presne použijete peniaze z pôžičky, snažte sa hľadať účelovú pôžičku práve na tento váš účel. Ak si chcete kúpiť auto, rekonštruovať domácnosť alebo splatiť starý úver, môžete získať účelové spotrebné úvery s výhodnejšími podmienkami. Tak z pohľadu úroku, ako aj z pohľadu iných parametrov.

Ako sa úrok spláca a aký má vplyv na pôžičku

Pokiaľ ide o samotný vplyv úrokovej sadzby na pôžičku, tá ovplyvňuje najmä dve veci. Prvou je výška mesačnej splátky, druhou je preplatenie pôžičky. Ako sme už povedali, úrok nie je jedinou premennou pre výhodnosť úveru, má však naozaj dôležitý vplyv.

úrok

Čo sa týka výšky mesačnej splátky, tá pozostáva z dvoch častí. Prvou je splácanie istiny, čiže samotnej sumy, ktorú ste získali v pôžičke. Túto sumu splatíte presne v takej výške, v akej ste ju dostali na úvod pri poskytnutí úveru. Druhou časťou mesačnej splátky je úrok, ktorý sa vypočítava vždy k aktuálnemu dátumu a to z nesplatenej výšky istiny úveru.

Väčšina ľudí vníma výšku mesačnej splátky ako jednu sumu a poskytovatelia ju komunikujú aj týmto spôsobom. Je to kvôli zjednodušeniu situácie. Samotný mechanizmus funguje tak, že v prvých splátkach splácate viac istinu, v neskorších je naopak väčšia časť úrok.

Pokiaľ ide o preplatenie pôžičky, pod týmto pojmom sa myslí rozdiel medzi celkovou sumou, ktorú poskytovateľovi vrátite a sumou, ktorú ste si požičali. Tento rozdiel ovplyvňujú aj faktory spomínané vyššie, no úrok sa na tom podieľa dominantnou váhou. Čím je vyšší, tým viac preplatíte, no závisí to aj od iných poplatkov spojených s úverom.

Kde nájsť najvýhodnejšiu pôžičku? Skúste online kalkulačku

To, či je pôžička skutočne výhodná, vám môže napovedať najmä celková suma, ktorú zaplatíte po jej úplnom splatení. Či už máte záujem o menší úver na splátky, rýchlu nebankovú pôžičku alebo väčší spotrebný úver, dôležité je porovnanie.

K výhodnej pôžičke vám pomôže online kalkulačka:

 • najskôr si vyberiete typ pôžičky podľa účelu, napríklad na kúpu vozidla, na rekonštrukciu bytu, na refinancovanie alebo bezúčelový úver
 • potom zadáte parametre, čiže koľko financií potrebujete, aká má byť výška splátky a koľko mesiacov či rokov môžete alebo chcete úver splácať
 • niektoré kalkulačky budú vyžadovať aj zadanie výšky vášho čistého mesačného príjmu a bežných mesačných nákladov vrátane iných splátok
 • potom už len počkáte na výpočet úveru a porovnanie ponúk jednotlivých bánk alebo nebankových spoločností, z ktorých si vyberiete tú najlepšiu

Vďaka využitiu online kalkulačky ušetríte nielen peniaze, ale aj čas. Na jednom mieste totiž nájdete podmienky všetkých úverov, viete si ich vzájomne porovnať a zistíte aj to, kde viete vybaviť pôžičku najjednoduchšie. Kvalitné online kalkulačky a porovnávače vám prezradia aj podmienky mimoriadnych splátok alebo predčasného splatenia úveru.

Rovnako tak si viete porovnať poskytovateľov aj z pohľadu poplatku za vybavenie úveru. Vďaka online kalkulačke zistíte, ktorá banka alebo nebankovka má aktuálne akciu a získate tak úver napríklad bez akýchkoľvek poplatkov alebo bez povinného poistenia.

Poistenie do hôr

Poistenie do hôr

Špecifickým cestovným poistením, ktoré si viete dojednať v rámci komplexného cestovného poistenia, ale aj osobitne, je poistenie do hôr. Toto poistenie sa týka pokrytia nákladov vtedy, ak budete potrebovať poistnú ochranu a finančné krytie v horskom teréne, či už na Slovensku alebo aj v zahraničí. Poistenie sa uzatvára spravidla na vybrané dni.

Čo je poistenie do hôr a pre koho je určené

Poistenie na hory je špecifický poistný produkt, ktorého úlohou je pokrytie finančných nákladov na činnosť a služby záchranných zložiek v horskom prostredí.

U nás ide o poistenie nákladov Horskej záchrannej služby, ktorá pôsobí v oblasti národných parkov, no dojednať si viete toto poistenie aj pre zahraničie a zahraničné služby. Poistenie je možné uzatvoriť individuálne aj skupinovo, horným vekovým limitom je obvykle vek 70 rokov. Poistenie môže pokrývať aj záchranné akcie v jaskyniach.

Pri poistení na hory platia výluky z poistenia:

 • v prvom rade ide o výluku alebo nutnosť spoluúčasti v prípade, ak budú škody kryté z poistenia pôsobené alkoholom, rozoznáva sa aj množstvo
 • zároveň si treba dať pozor na všetky udalosti, ktoré budú spôsobené úmyselným konaním či nedbanlivosťou, alebo sa dali vopred predpokladať
 • problematické sú aj náklady, ktoré vznikli tým, že ste volali na tiesňovú linku a nakoniec sa zistilo, že poskytnutá pomoc nebola nevyhnutná
 • v prípade nákladov v horskom teréne v prípade, ak vznikli počas vyhlásenia lavínovej pohotovosti, môžu poisťovne tiež uplatniť výluku z poistenia

Poisťovne, ktoré poskytujú poistenie do hôr

Poistenie do hôr je komerčným poistným produktom a hoci ho neponúkajú všetky poisťovne, ktoré majú aj klasické cestovné poistenie, vo väčšine prípadov tomu tak je. Každá poisťovňa ho však má s mierne odlišnými parametrami a najmä podmienkami.

U nás majú poistenie na hory a na záchranné akcie v horskom prostredí vo svojej ponuke Allianz, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union a Uniqa. Niektoré poisťovne majú poistenie na hory iba pre územie Slovenska a teda pre 15 oblastí, kde pôsobí Horská záchranná služba, iné ho ponúkajú aj pri cestovaní do zahraničia.

V rámci individuálnej ponuky si môžete v niektorých poisťovniach rozšíriť poistné krytie aj na iné udalosti bežné pri cestovaní, napríklad stratu dokladov a batožiny, prípadne na ich poškodenie. Zahnuté môžu byť aj viaceré rizikové športy a činnosti.

Hory poistka

Udalosti, ktoré pokrýva poistenie do hôr

Poistenie do hôr slúži na finančné krytie nákladov súvisiacich s činnosťou záchrannej služby, ktorá v horskom prostredí operuje. Niekedy môže byť toto poistenie rozšírené aj na niektoré iné prípady a udalosti, závisí od konkrétneho programu poistenia.

Poistenie na hory pokrýva náklady a udalosti:

Pátranie záchrannej služby: Prvým úkonom, ktoré poistenie zahŕňa, je finančné pokrytie nákladov na pátranie záchrannej služby a záchranných zložiek. Toto pátranie môže byť pozemné priamo v teréne, ale môže sa jednať aj o činnosti súvisiace s leteckou technikou. Všetky nevyhnutné náklady s tým súvisiace poistenie do hôr uhradí.

Vyslobodzovanie záchrannou službou: Po dohľadaní a nájdení poistenca záchrannou službou zahŕňa poistenie aj všetky náklady, ktoré súvisia s prípadnými vyslobodzovacími prácami, ak sa jedná o ťažšie dostupný terén alebo o terén, kde sú potrebné nejaké dodatočné úkony alebo technika. Poistenie sa týka aj jaskýň alebo roklín v horách.

Logistické činnosti: V prípade nájdenia zabezpečuje poistenie aj krytie nákladov, ktoré súvisia s následnou logistikou. Môže ísť o osobný zvoz z horského prostredia, prevoz nejakou technikou alebo terénnym autom, ale aj letecký transport, ak je to nevyhnutné. Súčasťou poistenia je aj krytie nákladov, ktoré súvisia s prepravou telesných ostatkov.

Rizikové činnosti a športy: V rámci rozšírenia a pripoistenia si môžete v niektorých poisťovniach v rámci cestovného poistenia alebo špeciálne poistenia do hôr dojednať aj poistenie nákladov, ktoré by súviseli s rizikovejšími činnosťami. Ide buď o nejaké extrémne športy, alebo o jaskyniarstvo či vykonávanie profesie na horách.

Asistenčné služby poskytované k poisteniu do hôr

K poisteniu na hory sa poskytujú asistenčné služby, ktorých rozsah je daný tým, aké asistenčné služby poskytuje poisťovňa k bežnému cestovnému poisteniu.

V rámci asistencie je bežne dostupná infolinka, kde sa viete poradiť o ďalšom postupe, rovnako tak 24 hodín denne máte aj klasickú asistenčnú linku pre prípad pomoci. Súčasťou je navigovanie a logistická podpora, prípadne vyhľadanie najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo ambulancie, rovnako tak zavolanie rýchlej pomoci.

V rámci rozšírených asistenčných služieb, pokiaľ ich v rámci poistenia do hôr máte možnosť využiť, viete využiť aj pomoc pri strate batožiny alebo dokladov, prípadne asistenciu na zabezpečenie vyhľadania vašej lokality. Ak pôjde o poistenie nákladov na záchranné akcie v zahraničí, môže asistencia zahŕňať aj tlmočenie a právnu pomoc.

Čo zvážiť pri výbere a porovnaní poistenia do hôr

Pokiaľ ide o poistenie do hôr, porovnanie jednotlivých ponúk by nemalo byť primárne iba o čo najlepšej cene. Tá je totiž podobná, no treba si položiť iné otázky.

Pri výbere sa zamerajte na nasledovné oblasti:

 • či potrebujete poistenie záchranných akcií iba na našom území, kde sa vzťahuje najmä na národné parky, alebo vyžadujete asistenciu aj pre zahraničie
 • či si chcete poistiť aj náklady, ktoré budú slúžiť na pokrytie záchrannej akcii pri nejakom rizikovom alebo extrémnom letnom či zimnom športe
 • či budete v horskom prostredí vykonávať aj nejaké špeciálne a náročnejšie činnosti, napríklad povolanie horského vodcu, to nekryje každá poisťovňa
 • na ako dlho potrebujete toto poistenie, nakoľko je krátkodobé, no ak by ste ho chceli na celý rok, treba zvoliť celoročný variant cestovného poistenia

Tak, ako aj pri klasickom a komplexnom cestovnom poistení, aj v prípade poistenia do hôr vám s výberom a porovnaním vedia rýchlo a pohodlne pomôcť poistné kalkulačky a online porovnávače. Ak ich využijete, ušetríte nielen čas, ale aj peniaze. Kalkulačku pre porovnanie nájdete na tomto odkaze.

Nevýhody pôžičky od VUB

Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať, VUB neponúka až tak výhodné pôžičky. Ak si porovnáte ponuky rôznych bánk, mnohé z nich vám ponúknu oveľa lepšiu pôžičky z lepších úrokom a nižšou mesačnou splátkou.

 VUB poskytuje veľké množstvo úverov, v ktorých spleti je ťažké vyznať sa aj pre odborníka. Ľahko tak môžete získať pôžičku, ktorej podmienky nebudú pre vás výhodne.

 VUB banka poskytla množstvo úverov, a ak sa spýtate svojich známych, nie je každý s touto voľbou spokojný.

Úverová kalkulačka od VUB viac info sa snaží ponúknuť množstvo produktov, od pôžičky až po hypotéku, ľahko tak nadobudnete dojem, že úspešnosť banky závisí od širokej ponuky služieb. Väčšina bánk ponúka individuálne riešenia, ktoré by však mali byť jednoznačné a pre spotrebiteľa ľahko pochopiteľné.

Nevýhodou tiež môže byť získanie úveru, na hranici vašich finančných možností. Ak získate pôžičku, ktorú neskôr nebudete môcť splácať, banka siahne v krajnom prípade na váš majetok a vy tak môžete klesnúť až na skutočné dno. Získanie úveru môže byť rizikové najmä ak je pôžička bezúčelová, a vy ju miniete v podstate na nepotrebné veci. Zníženie úroku na pôžičke poskytuje VUB len niektorým klientom, pre väčšinu je toto zníženie nedosiahnuteľné.

Prečítajte si všetky nenápadné malé písmena zmluvy, a riadne si prezrite návrh zmluvy. Predídete tak prípadným neskorším starostiam. Zvážte, či sú všetky benefity, ktoré sa pre vás zdajú výhodné, skutočne také výhodné .

Okrem bankových pôžičiek sa môžete zamerať aj na nebankovky. Náš trh ich ponúka hneď niekoľko. Medzi nich patrí napríklad quatro či tesco pôžička.