Kategória: Poistky

Ako poistiť auto na dovolenku

Máte namierené na dovolenku do zahraničia alebo aj tu na Slovensko? Do úvahy prichádzajú tri tipy poistenia a to povinné zmluvné, havarijné a cestovné poistenie. PZP kryje iba škody spôsobené Vami a hlavne nie Vám. Ak sa chcete poistiť v pravom slova zmysle zvážte havarijné poistenie.

Vo väčšine prípadov ponúkajú slovenské poisťovne celoročné KASKO havarijne poistenie. Krátkodobé poistenie pre prípad dovolenky je možné získať iba v niektorých z poisťovní. Prakticky to znamená iba vybavenie akejsi technickej asistencie po dobu niekoľkých dní.

Čo kryje havarijné poistenie na dovolenke:

 1. škody, ktoré sú nezavinené aj zavinení vami, jedná sa buď o čiastočnú škodu alebo úplnú teda totálnu (totálka)
 2. živly ako krúpy, búrky, povodne, požiar, padajúce skaly, padajúce časti lietadiel, ale aj vandalizmus
 3. poškodenie čelného skla a ostatných skiel
 4. ukradnutá batožina
 5. poškodenie kolies z dôvodu výtlkov
 6. krádež
 7. zdravotné ujmy posádky vozidla

Dôležitým ukazovateľom kvality poistenia je aj poistný limit. Tie môžu byť limitované a tak sa Vám môže stať, že Vás škodu preplatia iba do určitej výšky, ktorá nemusí byť postačujúca na opravu škody.

Cena havarijného poistenia záleží od hodnoty vozidla, jeho výbavy, ročníku výroby, výkonu, od škodovej histórie vlastníka vozidla, ale aj od poistného krytia ktoré si vyberiete. Cenu ovplyvní aj výška spoluúčasti.

Ktoré poisťovne ponúkajú havarijné poistenie na dovolenku?

Ponúkajú ho prakticky všetky slovenské poisťovne, menovite:

 • Allianz
 • AXA
 • ČSOB
 • Genertel
 • Groupama
 • Generali
 • Kooperativa
 • Komunálna poisťovňa
 • Union
 • Uniqa
 • Wustenrot

Vybavenie  online

V dnešnej dobe ponúkajú rôzne kalkulačky online porovnania KASKO poistenia od všetkých poisťovní. V porovnaní okrem ceny samozrejme nechýbajú ani ďalšie údaje ako šírka krytia alebo spoluúčasť. Poistenie môžete rovno uzavrieť cez internet hneď po porovnaní a výbere najvýhodnejšej poistky pre vašu cestu do zahraničia na dovolenku.

Zdroj: https://www.poistit.sk/

Poistenie do hôr

Poistenie do hôr

Špecifickým cestovným poistením, ktoré si viete dojednať v rámci komplexného cestovného poistenia, ale aj osobitne, je poistenie do hôr. Toto poistenie sa týka pokrytia nákladov vtedy, ak budete potrebovať poistnú ochranu a finančné krytie v horskom teréne, či už na Slovensku alebo aj v zahraničí. Poistenie sa uzatvára spravidla na vybrané dni.

Čo je poistenie do hôr a pre koho je určené

Poistenie na hory je špecifický poistný produkt, ktorého úlohou je pokrytie finančných nákladov na činnosť a služby záchranných zložiek v horskom prostredí.

U nás ide o poistenie nákladov Horskej záchrannej služby, ktorá pôsobí v oblasti národných parkov, no dojednať si viete toto poistenie aj pre zahraničie a zahraničné služby. Poistenie je možné uzatvoriť individuálne aj skupinovo, horným vekovým limitom je obvykle vek 70 rokov. Poistenie môže pokrývať aj záchranné akcie v jaskyniach.

Pri poistení na hory platia výluky z poistenia:

 • v prvom rade ide o výluku alebo nutnosť spoluúčasti v prípade, ak budú škody kryté z poistenia pôsobené alkoholom, rozoznáva sa aj množstvo
 • zároveň si treba dať pozor na všetky udalosti, ktoré budú spôsobené úmyselným konaním či nedbanlivosťou, alebo sa dali vopred predpokladať
 • problematické sú aj náklady, ktoré vznikli tým, že ste volali na tiesňovú linku a nakoniec sa zistilo, že poskytnutá pomoc nebola nevyhnutná
 • v prípade nákladov v horskom teréne v prípade, ak vznikli počas vyhlásenia lavínovej pohotovosti, môžu poisťovne tiež uplatniť výluku z poistenia

Poisťovne, ktoré poskytujú poistenie do hôr

Poistenie do hôr je komerčným poistným produktom a hoci ho neponúkajú všetky poisťovne, ktoré majú aj klasické cestovné poistenie, vo väčšine prípadov tomu tak je. Každá poisťovňa ho však má s mierne odlišnými parametrami a najmä podmienkami.

U nás majú poistenie na hory a na záchranné akcie v horskom prostredí vo svojej ponuke Allianz, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union a Uniqa. Niektoré poisťovne majú poistenie na hory iba pre územie Slovenska a teda pre 15 oblastí, kde pôsobí Horská záchranná služba, iné ho ponúkajú aj pri cestovaní do zahraničia.

V rámci individuálnej ponuky si môžete v niektorých poisťovniach rozšíriť poistné krytie aj na iné udalosti bežné pri cestovaní, napríklad stratu dokladov a batožiny, prípadne na ich poškodenie. Zahnuté môžu byť aj viaceré rizikové športy a činnosti.

Hory poistka

Udalosti, ktoré pokrýva poistenie do hôr

Poistenie do hôr slúži na finančné krytie nákladov súvisiacich s činnosťou záchrannej služby, ktorá v horskom prostredí operuje. Niekedy môže byť toto poistenie rozšírené aj na niektoré iné prípady a udalosti, závisí od konkrétneho programu poistenia.

Poistenie na hory pokrýva náklady a udalosti:

Pátranie záchrannej služby: Prvým úkonom, ktoré poistenie zahŕňa, je finančné pokrytie nákladov na pátranie záchrannej služby a záchranných zložiek. Toto pátranie môže byť pozemné priamo v teréne, ale môže sa jednať aj o činnosti súvisiace s leteckou technikou. Všetky nevyhnutné náklady s tým súvisiace poistenie do hôr uhradí.

Vyslobodzovanie záchrannou službou: Po dohľadaní a nájdení poistenca záchrannou službou zahŕňa poistenie aj všetky náklady, ktoré súvisia s prípadnými vyslobodzovacími prácami, ak sa jedná o ťažšie dostupný terén alebo o terén, kde sú potrebné nejaké dodatočné úkony alebo technika. Poistenie sa týka aj jaskýň alebo roklín v horách.

Logistické činnosti: V prípade nájdenia zabezpečuje poistenie aj krytie nákladov, ktoré súvisia s následnou logistikou. Môže ísť o osobný zvoz z horského prostredia, prevoz nejakou technikou alebo terénnym autom, ale aj letecký transport, ak je to nevyhnutné. Súčasťou poistenia je aj krytie nákladov, ktoré súvisia s prepravou telesných ostatkov.

Rizikové činnosti a športy: V rámci rozšírenia a pripoistenia si môžete v niektorých poisťovniach v rámci cestovného poistenia alebo špeciálne poistenia do hôr dojednať aj poistenie nákladov, ktoré by súviseli s rizikovejšími činnosťami. Ide buď o nejaké extrémne športy, alebo o jaskyniarstvo či vykonávanie profesie na horách.

Asistenčné služby poskytované k poisteniu do hôr

K poisteniu na hory sa poskytujú asistenčné služby, ktorých rozsah je daný tým, aké asistenčné služby poskytuje poisťovňa k bežnému cestovnému poisteniu.

V rámci asistencie je bežne dostupná infolinka, kde sa viete poradiť o ďalšom postupe, rovnako tak 24 hodín denne máte aj klasickú asistenčnú linku pre prípad pomoci. Súčasťou je navigovanie a logistická podpora, prípadne vyhľadanie najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo ambulancie, rovnako tak zavolanie rýchlej pomoci.

V rámci rozšírených asistenčných služieb, pokiaľ ich v rámci poistenia do hôr máte možnosť využiť, viete využiť aj pomoc pri strate batožiny alebo dokladov, prípadne asistenciu na zabezpečenie vyhľadania vašej lokality. Ak pôjde o poistenie nákladov na záchranné akcie v zahraničí, môže asistencia zahŕňať aj tlmočenie a právnu pomoc.

Čo zvážiť pri výbere a porovnaní poistenia do hôr

Pokiaľ ide o poistenie do hôr, porovnanie jednotlivých ponúk by nemalo byť primárne iba o čo najlepšej cene. Tá je totiž podobná, no treba si položiť iné otázky.

Pri výbere sa zamerajte na nasledovné oblasti:

 • či potrebujete poistenie záchranných akcií iba na našom území, kde sa vzťahuje najmä na národné parky, alebo vyžadujete asistenciu aj pre zahraničie
 • či si chcete poistiť aj náklady, ktoré budú slúžiť na pokrytie záchrannej akcii pri nejakom rizikovom alebo extrémnom letnom či zimnom športe
 • či budete v horskom prostredí vykonávať aj nejaké špeciálne a náročnejšie činnosti, napríklad povolanie horského vodcu, to nekryje každá poisťovňa
 • na ako dlho potrebujete toto poistenie, nakoľko je krátkodobé, no ak by ste ho chceli na celý rok, treba zvoliť celoročný variant cestovného poistenia

Tak, ako aj pri klasickom a komplexnom cestovnom poistení, aj v prípade poistenia do hôr vám s výberom a porovnaním vedia rýchlo a pohodlne pomôcť poistné kalkulačky a online porovnávače. Ak ich využijete, ušetríte nielen čas, ale aj peniaze. Kalkulačku pre porovnanie nájdete na tomto odkaze.