Poistenie do hôr

Poistenie do hôr

Špecifickým cestovným poistením, ktoré si viete dojednať v rámci komplexného cestovného poistenia, ale aj osobitne, je poistenie do hôr. Toto poistenie sa týka pokrytia nákladov vtedy, ak budete potrebovať poistnú ochranu a finančné krytie v horskom teréne, či už na Slovensku alebo aj v zahraničí. Poistenie sa uzatvára spravidla na vybrané dni.

Čo je poistenie do hôr a pre koho je určené

Poistenie na hory je špecifický poistný produkt, ktorého úlohou je pokrytie finančných nákladov na činnosť a služby záchranných zložiek v horskom prostredí.

U nás ide o poistenie nákladov Horskej záchrannej služby, ktorá pôsobí v oblasti národných parkov, no dojednať si viete toto poistenie aj pre zahraničie a zahraničné služby. Poistenie je možné uzatvoriť individuálne aj skupinovo, horným vekovým limitom je obvykle vek 70 rokov. Poistenie môže pokrývať aj záchranné akcie v jaskyniach.

Pri poistení na hory platia výluky z poistenia:

  • v prvom rade ide o výluku alebo nutnosť spoluúčasti v prípade, ak budú škody kryté z poistenia pôsobené alkoholom, rozoznáva sa aj množstvo
  • zároveň si treba dať pozor na všetky udalosti, ktoré budú spôsobené úmyselným konaním či nedbanlivosťou, alebo sa dali vopred predpokladať
  • problematické sú aj náklady, ktoré vznikli tým, že ste volali na tiesňovú linku a nakoniec sa zistilo, že poskytnutá pomoc nebola nevyhnutná
  • v prípade nákladov v horskom teréne v prípade, ak vznikli počas vyhlásenia lavínovej pohotovosti, môžu poisťovne tiež uplatniť výluku z poistenia

Poisťovne, ktoré poskytujú poistenie do hôr

Poistenie do hôr je komerčným poistným produktom a hoci ho neponúkajú všetky poisťovne, ktoré majú aj klasické cestovné poistenie, vo väčšine prípadov tomu tak je. Každá poisťovňa ho však má s mierne odlišnými parametrami a najmä podmienkami.

U nás majú poistenie na hory a na záchranné akcie v horskom prostredí vo svojej ponuke Allianz, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union a Uniqa. Niektoré poisťovne majú poistenie na hory iba pre územie Slovenska a teda pre 15 oblastí, kde pôsobí Horská záchranná služba, iné ho ponúkajú aj pri cestovaní do zahraničia.

V rámci individuálnej ponuky si môžete v niektorých poisťovniach rozšíriť poistné krytie aj na iné udalosti bežné pri cestovaní, napríklad stratu dokladov a batožiny, prípadne na ich poškodenie. Zahnuté môžu byť aj viaceré rizikové športy a činnosti.

Hory poistka

Udalosti, ktoré pokrýva poistenie do hôr

Poistenie do hôr slúži na finančné krytie nákladov súvisiacich s činnosťou záchrannej služby, ktorá v horskom prostredí operuje. Niekedy môže byť toto poistenie rozšírené aj na niektoré iné prípady a udalosti, závisí od konkrétneho programu poistenia.

Poistenie na hory pokrýva náklady a udalosti:

Pátranie záchrannej služby: Prvým úkonom, ktoré poistenie zahŕňa, je finančné pokrytie nákladov na pátranie záchrannej služby a záchranných zložiek. Toto pátranie môže byť pozemné priamo v teréne, ale môže sa jednať aj o činnosti súvisiace s leteckou technikou. Všetky nevyhnutné náklady s tým súvisiace poistenie do hôr uhradí.

Vyslobodzovanie záchrannou službou: Po dohľadaní a nájdení poistenca záchrannou službou zahŕňa poistenie aj všetky náklady, ktoré súvisia s prípadnými vyslobodzovacími prácami, ak sa jedná o ťažšie dostupný terén alebo o terén, kde sú potrebné nejaké dodatočné úkony alebo technika. Poistenie sa týka aj jaskýň alebo roklín v horách.

Logistické činnosti: V prípade nájdenia zabezpečuje poistenie aj krytie nákladov, ktoré súvisia s následnou logistikou. Môže ísť o osobný zvoz z horského prostredia, prevoz nejakou technikou alebo terénnym autom, ale aj letecký transport, ak je to nevyhnutné. Súčasťou poistenia je aj krytie nákladov, ktoré súvisia s prepravou telesných ostatkov.

Rizikové činnosti a športy: V rámci rozšírenia a pripoistenia si môžete v niektorých poisťovniach v rámci cestovného poistenia alebo špeciálne poistenia do hôr dojednať aj poistenie nákladov, ktoré by súviseli s rizikovejšími činnosťami. Ide buď o nejaké extrémne športy, alebo o jaskyniarstvo či vykonávanie profesie na horách.

Asistenčné služby poskytované k poisteniu do hôr

K poisteniu na hory sa poskytujú asistenčné služby, ktorých rozsah je daný tým, aké asistenčné služby poskytuje poisťovňa k bežnému cestovnému poisteniu.

V rámci asistencie je bežne dostupná infolinka, kde sa viete poradiť o ďalšom postupe, rovnako tak 24 hodín denne máte aj klasickú asistenčnú linku pre prípad pomoci. Súčasťou je navigovanie a logistická podpora, prípadne vyhľadanie najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo ambulancie, rovnako tak zavolanie rýchlej pomoci.

V rámci rozšírených asistenčných služieb, pokiaľ ich v rámci poistenia do hôr máte možnosť využiť, viete využiť aj pomoc pri strate batožiny alebo dokladov, prípadne asistenciu na zabezpečenie vyhľadania vašej lokality. Ak pôjde o poistenie nákladov na záchranné akcie v zahraničí, môže asistencia zahŕňať aj tlmočenie a právnu pomoc.

Čo zvážiť pri výbere a porovnaní poistenia do hôr

Pokiaľ ide o poistenie do hôr, porovnanie jednotlivých ponúk by nemalo byť primárne iba o čo najlepšej cene. Tá je totiž podobná, no treba si položiť iné otázky.

Pri výbere sa zamerajte na nasledovné oblasti:

  • či potrebujete poistenie záchranných akcií iba na našom území, kde sa vzťahuje najmä na národné parky, alebo vyžadujete asistenciu aj pre zahraničie
  • či si chcete poistiť aj náklady, ktoré budú slúžiť na pokrytie záchrannej akcii pri nejakom rizikovom alebo extrémnom letnom či zimnom športe
  • či budete v horskom prostredí vykonávať aj nejaké špeciálne a náročnejšie činnosti, napríklad povolanie horského vodcu, to nekryje každá poisťovňa
  • na ako dlho potrebujete toto poistenie, nakoľko je krátkodobé, no ak by ste ho chceli na celý rok, treba zvoliť celoročný variant cestovného poistenia

Tak, ako aj pri klasickom a komplexnom cestovnom poistení, aj v prípade poistenia do hôr vám s výberom a porovnaním vedia rýchlo a pohodlne pomôcť poistné kalkulačky a online porovnávače. Ak ich využijete, ušetríte nielen čas, ale aj peniaze. Kalkulačku pre porovnanie nájdete na tomto odkaze.

Comments are closed.